söndag, september 14, 2008

Utskottsresa: EU-stödet ökar i Turkiet

Som brukligt reser riksdagens utskott under mötesuppehållet på studiebesök till olika länder av politiskt intresse. Halva kulturutskottet synade i vintras Egypten, nu var det dags för andra halvan att skaffa sig en bild av Turkiets kvalifikation för EU-medlemskap; ledamöter från fyra partier (3 s, 3 m, 2 fp, 1v) har under den senaste veckan träffat politiker, diplomater, advokater, företrädare för kultur, kyrka och media i Ankara, Izmir och Istanbul.

Turkiet har de senaste åren lagt ner betydande möda för att uppfylla EU:s reformkrav, men ännu återstår en rad förändringar som måste till för medlemskap tidigast 2014. Inte minst den förhatliga artikel 301, som jag tagit upp i riksdagen, inskränker fortfarande yttrandefriheten. För en mer omfattande genomgång av utgångsläget, se min bok "Nästa Europa".

Det kan noteras att opinionen för medlemskap har sjunkit efter all kritik som riktats mot brist på mänskliga rättigheter utifrån, men att den nu åter ligger på 60-70 procent i olika mätningar. Det är en uppgång efter det misslyckade försöket att olagligförklara det populära regeringspartiet AKP från det gamla sekulära etablissemangets sida. Då ses EU som ett stöd för demokratiseringsprocessen.

Värdefullt var också att träffa generalkonsul Ingmar Karlsson i Istanbul som skapat svensk goodwill i Turkiet och dessutom genomfört en rad aktiviteter kring kurdernas situation.