tisdag, september 23, 2008

Seminarium: Georgiens sak är vår (Riksdagen)

Värd på lunchmöte med Estlands försvarsminister Jaak Aviksoo i regi av Svenska Atlantkommitténs parlamentariska råd. Även Stockholmsambassadören Alar Streimann medverkade, tillsammans med ett dussin riksdagsledamöter. Ministern redogjorde för stämningen på Natos utrikesministermöte varifrån han just kommit, ett möte som helt ägnats den ryska invasionen i Georgien.

Det är uppenbart att västalliansen vaknat i synen på hotbilden. Och Estland står redo att möta nya utmaningar österifrån. Blir Ukraina nästa offer för den ryska neoimperialismen?

Bra löpande Rysslandsinformation utan kostnad från Jamestown Foundation:
www.jamestown.org