tisdag, september 02, 2008

Riksdagsdebatt: Ryska invasionen

Dagens information i riksdagen från utrikesministern om EU:s toppmöte om åtgärder mot Ryssland med anledning av invasionen i Georgien gav ett tillfälle till frågor om fortsättningen. För egen del följde jag upp riskerna för spridningseffekter i det ryska närområdet, särskilt de baltiska staterna. När EU-drevet lägger sig och gasintressena tar över kan det inte uteslutas att
Ukraina och Baltikum står i tur att få känna på nya destabiliserande åtgärder.

Hela debatten finns på riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1110809020062072112