lördag, september 27, 2008

Kommentar: Nordiska rådet seger för Åland

Vid Nordiska rådets möte i Reykjavik tidigare i veckan medverkade jag till en symboliskt viktig framgång för vår östliga granne Åland, i det att ett enigt kulturutskott beslöt rekommendera en stadgeändring för Nordiska rådets litteraturpris så att ålänningarna får rätt att nominera åländska författare som pristagare. Denna rätt har förvägrats dem sedan priset instiftades på 50-talet, men nu kan diskrimineringen åtgärdas. Av prestigeskäl har ändringen förhalats ända in i det sista av sekretariat, finska politiker och en tidigare socialdemokratisk utskottsordförande.

Glädjande var också att den konservativa gruppen antog ett uttalande om behovet av stärkt nordiskt försvarssamarbete i ljuset av den ryska invasionen i Georgien. Natomedlemskap även för Sverige och Finland kan bli den logiska slutpunkten på en militär integrationsprocess som tagit fart under 2000-talet och nu underlättas av en förändrad hotbild i närområdet.