söndag, augusti 31, 2008

Resa: Kreativa London en förebild

Att hämta politisk inspiration från Storbritannien är sällan fel. Därför har den moderata kulturgruppen i riksdagen gjort en snabbvisit i London, med en rad informativa studiebesök. Några noteringar:

1. BBC har hunnit längre än SVT när det gäller rollformulering och profilering i det nya konkurrensläget. Där har man förstått vikten av att koncentrera sig på det unika, typ hårda nyheter, dokumentär, drama - visserligen "comedy", men inte den lätta underhållning som passar konkurrenterna bättre.

2. Vi har mycket att lära av konceptet "Creative Britain", en strategi från kulturdepartementet inriktad på att fokusera kulturpolitiken på det innovativa och entreprenöriella i den skapande industrin i vid mening; 13 branscher inkluderas, typ form, design, arkitektur, mode och de vanliga konsterna.

Britterna har också hunnit längre - naturligt i ett större och rikare land med mecenatstraditioner - med det privata sponsrandet och mer affärslika kulturskapandet, och institutioner för att gifta ihop kultur och näringsliv.

Dessutom har de formulerat en berättelse om kulturens betydelse för hela samhällsutvecklingen som vi moderater har anledning att ta till oss - och är på väg till i vår "Kulturen 3.0".

3. Det politiska läget pekar åt rätt håll, åtminstone opinionsmässigt. Vid ett besök på Tories HQ uttrycktes glädje över ett övertag i 20 procent mot Labour, vilket är förståeligt mot bakgrund av deras långa period av nedgång och förluster under Hague, Duncan Smith och Howard.

Under Cameron har det lyft igen, men det finns nog anledning att varna för övermod; det är regeringar som förlorar val snarare än oppositionen som vinner. Gordon Brown behöver fortsätta att skjuta sig i foten för att maktskiftet ska bli verklighet. Löpsedlar som "Sämsta tiderna på 60 år" gör inte nr 10 gladare.