söndag, augusti 17, 2008

Artikel: S har ingen kulturpolitik (GP)

Tillsammans med kollegerna i den moderata kulturkommittén efterlyser jag i Göteborgs-Posten (15/8) det socialdemokratiska alternativet i kulturpolitiken:

Det är bra när kulturpolitiken diskuteras. Det bidrar till att höja statusen på frågan. Alliansen har under mandatperioden kritiserats i allt från avdragsgill sponsring, en moderniserad public service och att kulturen inte är tillgänglig för alla, till att alliansen inte gör någonting alls kulturpolitiskt.

Den diskussionen är bra. Regeringen och riksdagens arbete ska diskuteras, så även alternativet. Men finns det en alternativ socialdemokratisk kulturpolitik? I flera andra politiska frågor har insikten hos socialdemokrater kommit att den gamla politiken inte håller. Detta gäller tyvärr inte kulturpolitiken.

Endast som bidragstagare värnar socialdemokraterna om kulturarbetarna. De strider för deras rätt att vara arbetslösa med krav om förlängd och förhöjd a-kassa. A-kassan genererar inte fler jobb. Det gör moderaternas politik. Kulturarbetarnas arbetsmarknad har hög utvecklingspotential och regeringen vill stimulera efterfrågan på, och intresset för, konstnärliga verk och prestationer. Målet är att ge konstnärer möjlighet att leva på sitt arbete och konstnärskap.

I vårens skuggbudget har trots allt socialdemokraterna några alternativa förslag. Det ser vi som positivt. Problemet är dock att de missar att berätta hur de avser att finansiera sina satsningar vilket ger allvarliga trovärdighetsproblem och det är svårt att veta vad de egentligen menar.

Socialdemokraterna vill exempelvis tillsammans med företag och organisationer inom den breda upplevelseindustrin utveckla ett framtidsprogram för kreativa branscher. Utifrån företagens önskemål ska investeringar göras inom utbildning, forskning, produktutveckling och marknadsföring. Detta är glädjande.

Nästa fråga blir dock, hur ska detta bli verklighet? De är nämligen emot moderaternas förslag till avdragsgill företagssponsring av kultur eftersom de är rädda att "marknaden" kommer att ta över kulturen. Moderaterna anser att företag borde få dra av kostnader för sponsring av kultur på samma sätt som de får dra av kostnader när de sponsrar olika idrottsevenemang eller marknadsför sina egna produkter. Företagen ska själva få välja hur de vill marknadsföra sig, sponsring bygger på avtal mellan två jämbördiga parter som ingåtts på affärsmässiga grunder.
Det ska inte vara någon skattemässig skillnad på om ett företag väljer att marknadsföra sig på en reklampelare, en fotbollsmatch eller en teateruppsättning.

Det är bra om socialdemokraterna har kommit ur sin skräck att prata om kultur som näring. Har de insett att kreativitet skapar tillväxt och kommer de att uppmuntra kultur inom företag? Eller kommer det att sluta som vanligt när socialdemokraterna lägger budget, endast temporära och icke varaktiga punktinsatser med tyngdpunkt på höjda bidrag?

Alliansregeringen har satsat mer på kultur än den tidigare socialdemokratiska. Vi har under våra två första år vid makten inlett satsningen "Skapande skola", som inte bara är en långsiktig kulturell satsning till landets högstadieelever utan även ger kulturskapare möjlighet till en ny försörjningskälla. Vi har även ökat det ekonomiska stödet till fria kulturutövare, hembygdsrörelser och folkbildningen.

Mångkultur och insatser för att komma till rätta med könsobalansen inom kulturen är något som prioriteras av regeringen.Vi vill uppmuntra nya finansieringskällor som sida vid sida med det offentliga kan bidra med mer pengar till kulturen. Vi anser nämligen att kultur är viktigt. Kultur handlar om att uppleva och att bli berörd och den hjälper oss att sätta perspektiv på tillvaron.

Moderaterna vill föra kulturfrågorna högre upp på den politiska dagordningen, något som inte prioriterades under socialdemokraternas år vid regeringsmakten.Alliansregeringens viktigaste uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för fler i arbete och färre i bidragsberoende. Vi skapar hellre förutsättningar för jobb åt kulturarbetare än bidrag. Moderaterna ser kulturutövare som entreprenörer eller anställda med möjlighet till egen försörjning och inte som bidragstagare.

Vi har tydligt deklarerat vad vi vill göra och hur det ska finansieras. Nu återstår frågan, vad är alternativet?