fredag, juli 04, 2008

Riksdagsfråga: Mediefrihet i Vitryssland

Riksdagen har sommaruppehåll men ledamöterna arbetar på, till exempel genom att ställa skriftliga frågor. Som min till utrikesministern härom dagen (svar kommer 14 augusti):

Fråga 2007/08:1429 Yttrandefriheten i Vitryssland
av Mats Johansson (m)
till utrikesminister Carl Bildt (m)

Vitryssland är i dag Europas sista fullfjädrade diktatur. I stället för en utveckling i riktning mot demokrati och yttrandefrihet ser vi dessvärre en fortsatt negativ utveckling i landet med ytterligare inskränkningar för press och medier som följd.

Nyligen antog Vitrysslands representanthus ett förslag till ny medielag, därmed återstår endast presidentens signatur innan lagen träder i kraft.

Reportrar utan gränser uppger att den nya lagen bland annat får till följd att alla medier måste omregistreras hos de vitryska myndigheterna inom ett år. Registreringar har tidigare fungerat som instrument för att tysta oppositionella medier och även Internetbaserade medier måste registreras enligt det nya lagförslaget.

Vidare kommer den nuvarande lagen som ger journalister rätt till ackreditering att försvagas. Det kommer också att bli förbjudet för icke-ackrediterade journalister att arbeta och verka för utländska medier i Vitryssland. Myndigheterna ges också rätt att utan krav på motivering stänga mediekanaler, tidningar etcetera om de tilldelats två varningar inom loppet av ett år.

Mot bakgrund av tidigare regeringsuttalande om att det är viktigt att vi bidrar till att bryta den vitryska regimens mediemonopol är min fråga:

Vad avser utrikesministern att göra för att påtala inskränkningarna av yttrandefrihet i Vitryssland?