måndag, juni 23, 2008

Utredning: Villkor för public service

På måndag 30/6 presenterar Rose-Marie Frebran (kd) sin utredning om villkoren för public service i framtiden. Givet regeringens val av utredare och direktiv har min utgångspunkt som medlem av alliansens mediegrupp, som tjänat som referensgrupp till utredningen, varit att några större förändringar av verksamheten inte är att vänta.

Det mest intressanta på området är skillnaden mellan SR och SVT när det gäller förändringen på respektive marknader. Radion har på ett bättre sätt än SVT förmått hantera en förändrad verklighet, vilket understryker vikten av att bevara radions särart och oberoende från storasyster som gärna vill återskapa det gamla jätteföretaget.

En annan moderat synpunkt är behovet av att fortsätta lägga ut produktion från både SR och SVT på fristående producenter, bolag som enskilda filmare. BBC:s modell är ett föredöme; 25 procent ska läggas ut, 25 procent ska produceras internt eller upphandlas med anbud utifrån, 50 procent utföras i egen regi utan konkurrens.

En ytterligare ståndpunkt är nödvändigheten att begränsa SVT:s tilltagande kommersialisering, särskilt den dolda sponsringen i form av produktplacering och förfinansiering som hotar den redaktionella integriteten.

Men sista ordet är nog inte sagt. Efter utredningens publicering följer remissrunda och förhandlingar inför proposition till riksdagen.