lördag, juni 07, 2008

Studiebesök i riksdagen

Att träffa Iraks premiärminister al-Maliki på visit hos talmannen var onekligen en upplevelse. Inte för att han själv tar någon större plats, men tillsammans med sin talrika delegation hade han en hel del intressant att berätta om en försiktig framtidsoptimism.

Vid en efterföljande lunch fick jag tillfälle att ta upp frågan om fria medier, där Irak skulle kunna utgöra ett föredöme i en i övrigt statskontrollerad medieomvärld. Även om det inte är bristen på nyheter som är irakiernas främsta problem hör det ändå till samhällsbygget att det etableras fristående medier som befolkningen kan ha nytta av och lita på.

Svaret jag fick gick ut på att det nu snabbt hade skapats en mångfald som var större än någonsin av icke statliga medier; alltid något, men det visade sig att de flesta ändå kontrolleras av partier och politiska grupperingar. Dessbättre har många av den gamla regimens journalister bytt yrke eller flytt utomlands till sold hos andra förtryckare. Men fortfarande är det förenat med livsfara att bedriva "normal" journalistik i delar av landet.

***

Nästa större grupp på riksdagsbesök var ett tjugotal unga ryska politiker som inbjudits till Sverige inom ramen för ett stipendieprogram som Nordiska rådet bedriver riktat till nordvästra Ryssland. I onsdags fick de sig en föreläsning om grunderna för svensk demokrati, till den nytta det kunde ha. Jag beskrev ett antal grundläggande förutsättningar:

- Lagstyre, inte en "stark man"
- Maktdelning: lagstiftande-verkställande-dömande
- Politisk mångfald, konkurrens och opposition
- Mänskliga rättigheter, minoriteters ställning
- Fria medier
- Goda relationer till grannstater
- EU:s fyra friheter

Eftersom nästan alla tillhörde Putins parti och tolkningen dessutom gör att begreppen blir oklarare kanske det mesta föll på hälleberget. De sju kriterierna på demokrati ovan är ju inte precis det som utmärker dagens aggressiva Ryssland. Men droppen kanske kan urholka stenen?