söndag, juni 08, 2008

Radio: Maktkoncentration i Medierna (P1)

I helgens mediemagasin debatteras det faktum att mediekoncernen Stampens expansion över landet oroar vänstern. Där Johan Ehrenberg och Marita Ulvskog (naturligtvis) ser en fara i borgerlig dominans ser jag och andra ökade möjligheter att utveckla nya medier och ny journalistik med utgångspunkt i ekonomiskt starka konsoliderade företag, oberoende av statsunderstöd.

Det förefaller heller inte som om publiken på berörda orter är särskilt upprörda över att nya starka konkurrenter till public service, MTG, Bonniers, Schibsted, Ander och Gota med flera träder fram, som t ex Stampen och Norrköpings Tidningar-gruppen.

Hela programmet:
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1195597&BroadcastDate=&IsBlock=1