tisdag, juni 17, 2008

Artikel: Bättre rehab, fler i arbete (Vårt Sollentuna)

Som gästkrönikör i lokalbladet Vårt Sollentuna skriver jag om en viktig politikomläggning:

Sollentunaborna är att gratulera; alliansen har börjat reformera sjukskrivningssystemet. Det är på tiden. När riksdagen den 5 juni röstade igenom regeringens proposition 136, En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, togs det första steget på en framtidspolitik bort från tidigare passivitet och resignation. Vi tar strid för att visa att det går att göra något åt samhällsproblemen, inte bara opponera mot dem.

Under de socialdemokratiska regeringsåren gjordes inget för att bryta tendenserna till ökat utanförskap eftersom det sågs som naturligt att människor inte arbetade, även sådana som kanske kunde arbeta, trots sjukdom ville arbeta eller behövde rehabilitering för att återgå till/byta arbete. Inte undra på att Sverige fick en halv miljon förtidspensionerade och att långtidssjukskrivningarna bara ökade. Svenskarna blev ett av världens sjukaste folk.

Med vårdminister Cristina Husmark Persson har ett nytt synsätt introducerats som bygger på tanken att det går att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. För detta krävs en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan, istället för den socialdemokratiska låt-gå-politiken.

Konkret innebär det att under de första 90 dagarna i en sjukperiod ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade har förmåga att klara sitt vanliga arbete eller annat som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder. Därefter innebär prövningen av rätten till sjukpenning att Försäkringskassan även ska beakta om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Från och med dag 181 ska dessutom bedömas om den försäkrade kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. När det gäller ekonomin förbättras ersättningen i förhållande till det gamla systemets 64 procent i förtidspension efter ett års sjukskrivning. Sjukpenning ges med 80 procent av inkomsten under 364 dagar. Därefter ska man kunna få förlängd sjukpenning med 75 procent i maximalt 550 dagar. Dessutom anslås över tre miljarder kronor till bättre rehabilitering.

Det är viktigt att sprida dessa fakta och förklara varför omläggningen sker. Oppositionens felaktiga propaganda för att allt ska förbli vid det gamla har skrämt upp människor helt i onödan. Bland annat har LO satsat flera miljoner av medlemmarnas pengar på en amerikanskinspirerad kampanj med osakliga brev till riksdagsledamöters grannar. Att döma av reaktioner ute i landet har det slagit tillbaka mot avsändaren, gynnat den angripne och ökat förståelsen för reformen. Folk vill se ett slut på det slappa förtidspensionerandet och gynna dem som vill gå tillbaka till arbete och egen försörjning.

Det står vi moderater för och ska gå till val på att vidareutveckla. Vi vann valet 2006 på arbetslinjen och kan göra det igen.