onsdag, maj 28, 2008

TV-tal: De svarta åren kring 68 (Axess TV)

På dagen 40 år efter kårhusockupationen i Stockholm medverkade jag i kulturkanalen Axess halvdagshearing om hur 68-åren förändrade Sverige. Här introduktionen och länk till ett mycket sevärt program:

År 1968 var det revolutionära stämningar i världen. Protesterna mot Vietnamkriget tilltog, kulturrevolutionen pågick i Kina, Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien, den europeiska kolonialismen befann sig i sin sista skälvande timma och tredje världens olika befrielserörelser följdes med stort engagemang i väst.

Den 24-27 maj 1968 kom så en fläkt av de starka politiska vindarna till Sverige och Stockholm. Studenterna lät ockupera sitt eget (!) kårhus. Varför inträffade Kårhusockupationen? Medierna skrev att revolutionen kommit till Sverige. Men vad ville man med ockupationen och vad åstadkom de som deltog? Idag ligger och vilar ett mytiskt skimmer runt kårhusockupationen.

Den intressantare frågan är vilka konsekvenser den så kallade 68-rörelsen fick för det svenska samhället. Vilka sociala, politiska och ekonomiska förändringar avspeglade den? Axess har samlat nyckelpersoner i 68-revolten: forskare, politiskt intresserade, journalister och författare som representerar olika vinklar och perspektiv på frågan. Syftet är att minnas och förstå vad 1968 symboliserade och som rörelse bidrog till i Sverige.

Se vittnesmålen:
http://www.axess.se/web/main.nsf/0/985D1D5409967D86C1257456002F5343