tisdag, maj 20, 2008

Seminarium: Värdet av "68" (Timbro)

Medverkade i går kväll på ett fullsatt Timbroseminarium om vänsteråren kring 1968. Här Timbros referat:

Timbro ordnade den 19 maj ett seminarium med anledning av att det är 40 år sedan Kårhusockupationen och den dramatiska våren 1968. Gemensamt för de fyra paneldeltagarna var att de alla utifrån olika perspektiv då följde vänstervågen, och har fortsatt att göra så.

Historikern Håkan Arvidsson, aktuell med boken Vi som visste allt – minnesbilder från 1960-talets vänsterrörelse, berättade om hur han som student i Lund drogs med i vänsterrörelsen, men hur många efter hand drabbades av desillusion. Statsrådet Lars Leijonborg tog 1971 över ett Folkpartiets ungdomsförbund som var minst sagt influerat av vänsterstämningarna. Leijonborg läste högt ur sin dagbok från dagarna kring Kårhusockupationen. Dramatikern Margareta Garpe berättade om hur upplevelserna som Svenska kyrkans kurir i Östtyskland skilde sig mycket från uppväxten i ett ganska konservativt Sverige. Riksdagsledamoten och publicisten Mats Johansson berättade om de hotfulla stämningar som i den politiska debatten riktades mot de debattörer som inte delade analysen om att det socialistiska samhället var framtiden.

Panelen verkade enig om att det fanns frihetliga stämningar på 1960-talet som gjorde Sverige bättre, men kärnfrågan rörde i vilken utsträckning dessa stämningar hade med vänsterrörelsen att göra. Därför rådde det också olika syn på huruvida 1960-talets vänsterrörelse hade varit bra för Sverige eller inte. Att 1968 lever kvar i positiv bemärkelse i form av en liberalare syn på familjerelationer och sexualfrågor var de flesta ense om, men det framhölls också att 1968 skadat Sverige och svensk ekonomi på ett sätt som endast 1980- talets krisår kunde få oss uppmärksamma på.

Seminariet var det första av två seminarier där Timbro uppmärksammar att det har gått 40 år sedan 1968. Det andra seminariet äger rum den 21 augusti, då fokus ligger på Praginvasionen och dess betydelse för eftervärlden.


Mer info:
http://www.timbro.se/viewNotis.aspx?id=919