tisdag, maj 27, 2008

Artikel: Upphovsrätt för läromedel (NWT, ST)

Tillsammans med Läromedelsföreningens chef Mona Hillman-Pinheiro skriver jag och riksdagskollegan Hans Wallmark i Nya Wermlandstidningen och Sundsvalls Tidning om behovet av åtgärder mot piratkopiering:

En ganska vanlig motsägelse i dag handlar om att samma personer å ena sidan kan försvara äganderätten och individens rätt att få lön för sitt arbete, och å andra sidan hävda att upphovsrätten ska slopas. Upphovsrätten ger uppfinnare och konstnärer lön för sitt arbete och företag möjlighet att satsa miljoner på att framställa nya produkter. De som vill slopa upphovsrätten menar att vi i Sverige ska stå över internationella överenskommelser, till exempel FN:s deklaration om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och EU:s sanktionsdirektiv. Ofta hörs dessa dessutom hävda att den tekniska utvecklingen ska stå över människans rätt till sin egendom och sitt intellektuella kapital.

Detta tycker vi är fel! Debatten om upphovsrätten får inte reduceras till att handla om teknik – upphovsrätten är så mycket mer än så. Ta design och arkitektur som exempel. Genom att hävda upphovsrätten endast utifrån Internets tillgängliggörande, sätter vi krokben för dem som får sin lön genom idéer som inte kan överföras via Internet och fildelning. Upphovsrätten är grunden för skapande verksamhet, oavsett bransch. Därför måste vi värna upphovsrätten.

Vi har inte för avsikt att jaga enskilda individer, däremot vill vi bekämpa organiserad brottslighet – oavsett om den består i fildelningssajter som Studentbay eller kopieringsfirmor som skor sig på såväl studenter som förlag. Vilka förlag skulle våga och vilja satsa miljoner på att ta fram nya läromedel när de vet att de inte kommer att få ersättning för dem?

Dagens upphovsrätt möjliggör att olika läromedel kan tas fram inom samma ämne. Den möjliggör att läromedel kan uppdateras, samtidigt som den är grunden till att läromedel kan utvecklas även inom smala ämnen. De svenska förlagen har redan i dagsläget en begränsad utgivning med tanke på att svenskan är ett litet språkområde. En stark upphovsrätt krävs för att vi ska kunna behålla en bred utgivning på svenska för en svensk marknad. Om vi slopar upphovsrätten hotas utbildningskvaliteten i vårt land.

Våra motståndare hävdar ofta att upphovsrättsinnehavare självmant lägger ut sitt material för fri tillgång via Internet. Men det är just det som är det smarta med upphovsrätten – den gör det möjligt för upphovsrättsinnehavaren att själv bestämma över sitt material. Ingen tvingas ta betalt för sina idéer, men ingen ska heller tvingas att avstå från att ta betalt. Det är upp till ägaren av det intellektuella kapitalet att själv bestämma.

Våra motståndare hävdar också att de inte vill bidra till de kommersiella företagens intäkter. Även detta är en motsägelse: utan upphovsrätt skulle inte garagebanden ha samma möjlighet att utvecklas, medan stora företag som har råd att på annat sätt finansiera sin verksamhet fortfarande skulle lyckas. Det tycker vi vore en djupt olycklig väg att gå. Sverige är en del av en internationell verklighet. Vi kan inte låtsas som om internationella avtal inte existerar. Dagens upphovsrättsdebatt präglas alldeles för mycket av teknik. Det vill vi ändra på.