lördag, april 12, 2008

Artikel: Vad gör bredbandsoperatörerna? (Dagens Media)

Upphovsrätten diskuteras allt oftare i spalterna, med anledning av piratplågan. Men vad gör bredbandsoperatörerna för att minska den illegala fildelningen, undrar jag och riksdagskollegan Hans Wallmark i Dagens Media:

Internets betydelse ökar hela tiden. Även om tidningarna fortfarande tjänar pengar på pappersupplagan är det naturligt och självklart att också finnas på nätet. I dagarna har Ingenjörs Vetenskapsakademien (IVA) haft ett seminarium om internetframsyn med underrubriken "så blir Sverige en ledande internetnation."

Med utbyggnad, teknisk utveckling, fler brukare och fler användare blir det ännu viktigare att fundera kring regler och ramverk. I riksdagen har en öppen utfrågning arrangerats om upphovsrätten. Från regeringens sida har meddelats att EUs så kallade sanktionsdirektiv nu även ska införas i Sverige för att därmed ge ökade möjligheter till upphovsrättsinnehavarna att slå vakt om och värna sitt skapande. Till det kommer fler poliser och specialåklagare som särskilt arbetar med den här formen av kriminalitet.

Allt behöver dock ingalunda ske lagstiftningsvägen. Det finns möjligheter till egenansvar. En fråga som kan ställas i det sammanhanget lyder: Vilket ansvar tar bredbandsbolagen i kampen för att säkra upphovsrätten på internet?

I Storbritannien har i vart fall en operatör, Virgin Media, i dagarna meddelat att företaget engagerar sig i arbetet mot illegal fildelning. Kunder som ägnar sig åt olagligheter kan bereda sig på ett varningsbrev. Det kan också handla om reducerad kapacitet för att förhindra nedladdning. Åtgärder som svenska operatörer säger sig inte kunna eller vilja genomföra.

Upplevelsebranschen i bred bemärkelse - film, musik, litteratur, media och dataspel - växer snabbare än andra sektorer. En fungerande rättsordning ger stöd och stadga till en redan positiv utveckling. EUs sanktionsdirektiv ska nu genomföras i Sverige. Lagstiftarna, polis och åklagare försöker hjälpa till att säkra upphovsrätten. Tänker bredbandsbolagen göra något mer än titta på?