fredag, april 04, 2008

Artikel: Upplys om kommunismen (BLT)

Tillsammans med riksdagskollegan Annicka Engblom skriver jag i södra lokalpressen om upplysningen om kommunismens brott från Forum för levande historia:

Vad vet dagens svenska ungdom om de två stora folkmordsideologierna i modern tid, kommunism och nationalsocialism? Inte mycket, har det visat sig i olika undersökningar under senare år. Nedrustningen av historieämnet i skolan har fått konsekvenser.

För att göra något åt detta dystra faktum inrättades under förra regeringen ett statligt upplysningsinstitut, Forum för levande historia, som brett och till synes framgångsrikt lyckades sprida information om folkmordet på judar, Förintelsen.


I dagarna har Forum sjösatt den andra delen, upplysningsarbetet om kommunismens brott mot mänskligheten. I en första fas av det fleråriga projektet ligger fokus på regimerna i Kina, Kambodja och Sovjetunionen, tre andra exempel på systematisk folkutrotning under 1900-talet.Det är regeringens förtjänst att detta informationsarbete kommer till stånd.

För svenska kommunister är det förstås besvärande att det på vetenskaplig grund informeras om en av historiens onda läror och dess praktik, men för ökad förståelse av vad totalitära ideologier kan orsaka är det ett nödvändigt arbete som satts igång.Den första insatsen riktas till 20 orter runtom i landet, med gymnasieelever som målgrupp. Förhoppningsvis kommer intresset hos lärarna att vara lika stort som när det gällde nazismens förbrytelser. Det senare arbetet är inte avslutat utan pågår jämsides med det nya uppdraget. De båda projekten ger styrka åt varandra.

Men allt ansvar kan inte läggas på skolorna. Som opinionsbildare har alla demokrater anledning att bidra genom att själva upplysa om kommunismens historiska och pågående brott.


Det saknas inte färska exempel från vår omvärld; Sovjetunionen finns dessbättre inte mer, men arvet från förtryckarna omsätts åter i ett mer auktoritärt styre. På Kuba består diktaturen under nytt styre ännu en tid. I det Kina som snart ska hysa olympiska spelen fortsätter övergreppen mot all opposition, för att inte tala om ockupationen av Tibet, med katastrofala följder för folket att döma av de senaste veckornas rapportering.

Det är viktigt att även informera om Forumprojektet i våra egna led. Det finns bra material, till exempel en elevtidning och en faktaskrift, att beställa från Forums hemsida på nätet (www. levandehistoria.se). Här kan man läsa om pojken Pavel Morozov, som blev hjälte i Sovjetunionen genom att ange sin pappa till polisen. Sådana individrelaterade berättelser kan vara pedagogiska grepp som fungerar i dagens utbildningssituationer, precis som när det gällde Förintelsen.

”Om detta må vi berätta” hette grundboken i materialet om judeutrotningen. Om detta med kommunismens brott mot mänskligheten må vi också berätta för att öka respekten för medborgerliga fri- och rättigheter.