fredag, mars 14, 2008

Pressmeddelande: Äntligen antikommunism! (M-webben)

Forum för levande historia har i dagarna sjösatt upplysningsarbetet om kommunismens brott mot mänskligheten. I en första fas av det fleråriga projektet ligger fokus på regimerna i Kina, Kambodja och Sovjetunionen.

- Det är alliansens förtjänst att detta informationsarbete kommer till stånd. För svenska kommunister är det förstås besvärande att det på vetenskaplig grund informeras om en av historiens onda läror och dess praktik säger Mats Johansson, ledamot av kulturutskottet.

Den första insatsen riktas till 20 orter runtom i landet, med gymnasieelever som målgrupp.

- Vi har all anledning att bidra genom att fortsätta opinionsbilda om kommunismens historiska och pågående brott. Det är viktigt att även informera om projektet i våra egna led. Det finns bra material, t ex en elevtidning och en faktaskrift, att beställa och sprida.

Mer information och materialbeställningar:
http://www.levandehistoria.se/