lördag, mars 15, 2008

Artikel: Stärkt upphovsrätt (Computer Sweden)

Nu är det dags för nätoperatörerna att ta sin del av ansvaret i kampen mot piraterna, skriver jag och riksdagskollegan Hans Wallmark i veckans nummer av branschtidningen Computer Sweden:

Debatten om att upphovsrätten ska säkras på internet handlar om lika svåra som viktiga avvägningar. Det gäller att kombinera integritet med en ordning som gör att den som skapar har rätt att skörda frukterna av sitt arbete.

Sverige har sackat efter lagstiftningsmässigt. Runtom i Europa har upphovsrätten stärkts och det finns en växande insikt om den kreativa ekonomins betydelse.

Upplevelsebranschen – film, musik, litteratur, medier och dataspel – växer på många håll snabbare än andra sektorer. En fungerande rättsordning ger ytterligare stöd och stadga till en redan positiv utveckling.

I Sverige har EUs så kallade sanktionsdirektiv diskuterats. Enmansutredaren Cecilia Renfors har lämnat ett förslag som fått tummen upp från åtskilliga branschföreträdare även om en oproportionerlig uppmärksamhet visats kritikerna.

Den 3 april arrangeras i riksdagen en offentlig utfrågning om upphovsrätt på internet på initiativ av närings- och kulturutskottet. Frågan har onekligen aktualitet.

Den senaste tiden har det varit ett visst fokus på företag som mot betalning förmedlar upphovsrättsskyddat material. Varför finns inte fler och bättre legala nedladdningsbara alternativ, undras det retoriskt. Med billigare tjänster och ständigt nytt material gör nog fler rätt för sig, hävdas det.

Funderingarna är begripliga. Med bra lagliga tjänster lockas färre att söka sig till det illegala. Samtidigt är det svårt att konkurrera om inte den som är i en grå eller svart zon riskerar kännbart straff eller behöver oroa sig för motåtgärder.

Därför är satsningen på fler specialåklagare och poliser ett steg i rätt riktning. Den som investerar och bygger nättjänster måste ha möjligheter att kunna tjäna på sina affärsidéer.

Men det finns anledning att uppmärksamma andra företag än dem som erbjuder film, musik och böcker via nätet. Hur är det med bredbandsbolagen?

De är en del av branschen som tjänar pengar oavsett om folk tar hem upphovsrättsskyddat material mot betalning eller inte. Om kunden slutar betala sin räkning för bredbandsuppkopplingen reageras det starkt. Den användare som inte gör rätt för sig stängs av. Lika rimligt borde det vara att betala för låtar, film eller lyssnarböcker via nätet.

Tyvärr har bredbandsoperatörerna visat ett svagt intresse för att vara en del av lösningen mot brott på internet. I stället för att vidta egna åtgärder avvaktas åtgärder från lagstiftarna.

De praktiska svårigheterna lyfts ofta fram från företagen. Sådana finns. Samtidigt är det uppskattat med en tydligare attityd, vilja och ambition att göra något åt nätbrottsligheten. En åtgärd för att säkra upphovsrätten kom genom specialåklagare och poliser. En annan är fler och billigare tjänster och att bredbandsbolagen håller med om att det finns problem.