fredag, februari 08, 2008

Riksdagsfråga: Mer sponsring i SVT

För någon vecka sedan ställde jag en fråga till kulturministern om förekomsten av dold sponsring i Sveriges Television, apropå Mercedes exponering i "Stjärnorna på slottet". Svaret blev att Granskningsnämnden behandlar fallet. Varför jag har ställt en uppföljande fråga:

Enligt Riksdagens utredningstjänst (Dnr 2007:2314) har SVT under 2000-talet fällts av Granskningsnämnden 27 gånger för ”otillbörligt gynnande” och indirekt sponsring. Bland skälen anges:

- indirekt sponsring, till följd av oskälig ersättning för visningsrättigheter eller för att SVT vägrat lämna in begärt granskningsmaterial,
- olika typer av otillbörligt gynnande, vanligen varumärkesexponering
- sponsringsmeddelandet har inte uppfyllt kraven på utformning
- sponsring har skett av sportprogram som inte sänts från sportevenemang

Bland exemplen på sponsorer i fällda fall nämns Svenska spel, STIM, Nokia och Volvo. SVT har även sänt program åt Utbildningsradion som fällts, med partners som LO, Folksam och statliga myndigheter. På lokalplanet har kommuner sponsrat delsändningar av Melodifestivalen eller kulturprogram.

Även ideella organisationer har köpt tid i SVT. 2006 sponsrade Svenska kyrkan programserien ”Så ock på jorden”, om aktiva i rörelsen, för uppåt en miljon kronor. Kyrkans Tidning har (17/1 2008) listat andra kyrkosponsrade produktioner under 2000-talet och förklarar varför det är nödvändigt med stöd till produktionsbolag som säljer till SVT:

”SVT betalar bara runt 100 000 kronor per producerad programtimme, vilket inte räcker långt…”.

Exemplen ovan tyder på en systematik i kringgåendet av reglerna i SVT:s sändningstillstånd:

Vilka initiativ avser kulturministern att ta för att få ner antalet fall av brott mot sändningstillståndet mellan staten och SVT?