måndag, februari 04, 2008

Artikel: Finlands sak är vår (Armémuseum)

I december öppnade Armémuseum utställningen "Sveriges sista stora krig... Napoleonkrigen och förlusten av Finland." I anslutning till utställningen startade bloggen SverigeFinland.se som fungerar som ett diskussionsforum om svenskfinska relationer. Där skriver jag idag några rader om hur betydelsen av begreppet finlandisering förändrats över decennierna:

Det känns som mycket länge sedan, epoken då uttrycket ”finlandisering” var ett skällsord i Sverige för att beteckna undfallenhet, anpasslighet, neutralism. För vänner i Finland var det en grov förolämpning.

Ja, nog har tiderna ändrats. Idag önskar vi oss snarare mer finlandisering i Sverige, till exempel i betydelsen en mer realistisk energipolitik med satsning på kärnkraften och inga illusioner i bedömningen av det nya Ryssland och dess maktpolitiska ambitioner. 200 år efter det stora kriget förs den säkerhetspolitiska diskussionen i Norden med utgångspunkt i behovet av ökat nordiskt försvarssamarbete. Neutralitetsdogmen har ersatts av det gemensamma intresset mellan Sverige och Finland av ökad anslutning till de västliga försvarsansträngningarna.

Det sker i en helt ny kontext, med å ena sidan de baltiska staterna skyddade under Nato-paraplyet och fast förankrade i den demokratiska sfären inom EU, och å andra sidan ett allt mer auktoritärt Ryssland under snabb upprustning och restauration efter förlusten av imperiet.

Medan Nordiska rådet söker efter en identitet under tyngden av alla oavslutade samarbetsprojekt med oklara mål och medel framstår det växande militära samarbetet i Norden i allt klarare dager. Som Överbefälhavaren har påpekat i samband med bildandet av Nordic Battlegroup ska Sverige och Finland sida vid sida i ett mycket konkret projekt driva på ”interoperabilitetsutvecklingen” tekniskt, taktiskt och metodmässigt till stöd för den europeiska krigshanteringsförmågan. Att också Norge och Estland ingår i NBG bådar gott för framtiden på detta område i Norden, givet att tillräckliga resurser ställs till förfogande för uppgifterna.

Så har tidens hjul rullat oss in i ny terräng. Men i ett avseende känner vi igen oss kring Östersjön; Ryssland ligger där det ligger.