måndag, december 17, 2007

Debatter: Kulturen 2.0 och kommunismupplysning

Den gångna veckan började med seminarium på Timbro om moderat kulturpolitik, passerade ett möte med arabiska ambassadörer i utrikesutskottet och avslutades med kommunism på Forum för levande historia. Spännvidden är således stor i riksdagsarbetet, åtminstone vad gäller ämnesval i den del som ligger vid sidan av det formella arbetet i utskott och kammare.

Näringslivets tankesmedja har flyttat till Kungsgatan 60 och med en nystart i regi av Maria Rankka tagit sig an den digra uppgiften att fortsätta bryta upp vänsterns problemformuleringsmonopol på områden som bland annat bistånd och kultur. Det senare arbetet leds av journalisten Erik Zsiga som tidigare skrivit ledare i SvD och en utmärkt reportagebok om östra Europas befrielse.

Under hans ledning diskuterade jag och Peter Luthersson, förlagschef på Atlantis och tidigare kulturchef i SvD, konservativ kultursyn utifrån den moderata skriften "Kulturen 2. 0" som kom i vintras. En reviderad version, "Kulturen 3.0", ska presenteras vid den moderata kommunala rikskonferensen i Göteborg 7-8 mars.

Livlig blev debatten också i fredags morse då Eskil Franck, ny chef för det statliga informationsprojektet Forum, presenterade sina tankar om hur det nya uppdraget att vid sidan av Förintelsen också sprida kunskap om kommunismens brott mot mänskligheten - eller som det heter med en avgränsning, "kommunistiska regimers" brott. I en första fas är det Sovjetunionen, Kina och Kambodja som står i fokus för forskningsöversikt och produktion av läromedel.

Jag ställde frågan om hur den svenska skulden ska behandlas, till exempel Baltutlämningen 1946, men fick inget bra svar. Detta uppmärksammades av tidningen NU (fp), vars chefredaktör Jan Fröman fyllde på med exemplen från biståndspolitiken, det svenska stödet till Kuba och Vietnam.

I det nya regleringsbrevet har regeringen slagit fast att Forum också ska samarbeta med andra organisationer. En sådan är UOK, Upplysning om kommunismen, som på onsdag ordnar ett möte för riksdagsledamöter med inledning av den internationellt uppmärksammade Pulitzerprisvinnaren Anne Applebaum, författare till boken om Gulag. Mer info på UOK:s hemsida: http://www.upplysningomkommunismen.se/

Denna vecka präglas av voteringar, innan allt är färdigtbestämt för året. Möten om upphovsrätt med Antipiratbyrån och Förläggareföreningen, flera möten om framtiden för public service och en spännande extradebatt på fredag om Putins gasledning i Östersjön - kritiserad både av miljömässiga och säkerhetspolitiska skäl - avslutar säsongen innan vi får dra på oss tomteluvorna och tända nyårsblossen.