måndag, november 05, 2007

Ledare om moderat kulturpolitik (SmP)

Smålandspostens politiske chefredaktör Martin Tunström kommenterar idag (5/11) den moderata kulturpolitiken med anledning av partistämmans beslut att anta ett kulturpolitiskt avsnitt i det nya handlingsprogrammet:

När alliansen formade sin politik var kulturen bortprioriterad. Det gjorde att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fick ett hopplöst första år på departementet. Medan andra statsråd kunde rivstarta med gemensamma färdigformulerade program tvingades kulturministern att börja från början på ett departement som ingen i den innersta kretsen tidigare visat något som helst intresse för. De nya moderaterna hade helt enkelt de gamla moderaternas kulturpolitik.

Nu verkar dock förnyelsen av moderaterna också börja att gälla kulturen. Ett år efter valet först, rekryteras nya tjänster till departementet. Avideologiseringens år är förbi. Så har också de borgerliga partierna i varierande grad lyft fram nya kulturpolitiker. Folkpartiet har Cecilia Wikström, moderaterna Hans Wallmark och Mats Johansson. Den borgerliga kulturpolitiken som så länge varit så ointressant diskuteras och omformuleras medan socialdemokraterna fortsätter att tala om 1970-talets kulturutredning som om den hade svaren på 2000-talets utmaningar...

För hela artikeln:
http://www.smp.se/ledare.html