fredag, oktober 19, 2007

Riksdagsmotion: Skattereform för Stockholm

På initiativ av riksdagskollegan Karl Sigfrid har jag tillsammans med en rad ledamöter från Stockholm motionerat om en förändring av det kommunala skatteutjämningssystemet som pungslår landsting och kommuner i AB-området. En sammanfattning:

Att bestämma skattesatsen är en självklar del av det kommunala självstyret. Staten bör inte använda skatteutjämningen som ett hinder mot en kommunal lågskattepolitik. I ett längre perspektiv förlorar hela Sverige på en skatteutjämning som avskräcker lokala politiker från att vidta tillväxtfrämjande åtgärder.

Utjämningen måste balanseras mot incitamenten för tillväxt. Det nuvarande systemet med höga kompensationsgrader prioriterar en jämn resursfördelning framför en växande ekonomi. I syfte att gynna tillväxten och stärka det kommunala självstyret bör kompensationsgraden sänkas, både för dem som får inkomstutjämningsbidrag och för dem som betalar inkomstutjämningsavgift. Det innebär att varje kommun och landsting får ta större ansvar för den lokala och regionala ekonomiska utvecklingen.

Kostnadsutjämningen bör baseras på verkliga lokala och regionala prisnivåer – inte på fiktiva standardnivåer. Fler faktorer, som exempelvis det regionala löneläget och de lokala hyreskostnaderna, bör beaktas i enlighet med det förslag som förs fram i SOU 2006:84.

Hela texten:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=Fi274