torsdag, oktober 18, 2007

Riksdagsdebatt: Om pengar till kulturen

Riksdagens allmänpolitiska debatt inleddes på onsdagen. Under det kulturpolitiska avsnittet hade jag anledning att närmare granska det socialdemokratiska budgetalternativet som inte skiljer sig särskilt från regeringens förslag. Hos oppositionen är det även på detta område mycket prat och stora gester, men ont om egna idéer (och pengar).

Hela anförandet (nr 334) i tv (6 minuter):
http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1110710170054549712

Hela anförandet (nr 334) i text:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2007/08:11&guid={CA051DAA-CBEA-4944-98AA-BF94F71C09B5}