fredag, oktober 12, 2007

Motion: Frige Dawit Isaak!

Företrädare för sex partier i riksdagen har även i år enats om en motion till stöd för en upptrappad kritik mot regimen i Eritrea för att den håller journalisten Dawit Isaak fängslad utan rättegång. Pressmeddelandet:

- Utrikesdepartementet borde utarbeta en strategi så att Sverige i alla internationella forum där vi möter Eritrea – WTO, Världsbanken eller FN – alltid tar upp Dawit Isaaks fall. Smarta sanktioner vore ytterligare en kostnad för regimen så länge de inte släpper Dawit Isaak. Det skulle kunna vara reseförbud, att de inte får visum för att åka in till EU. Det kan handla om att stoppa utländska konton, som regimen har.

Det säger representanter för den tvärpolitiska Dawit Isaak-gruppen i riksdagen med anledning av att de väcker en motion med krav på att Eritrea släpper Dawit Isaak fri.

- Efter mer än sex år är det uppenbart att tyst diplomati är resultatlös. Vad kostar det Eritrea att Dawit Isaak hålls inspärrad utan rättegång? Svaret är ingenting. Därför är det dags att överge den tysta diplomatin och övergå till de hårda påtryckningarnas politik. Det måste kosta när man håller en svensk medborgare fängslad utan rättegång. Det måste kosta i form av uteblivet bistånd, ettriga frågor i alla forum där Sverige möter Eritrea och smarta sanktioner. Om inte regeringen byter strategi kommer Eritrea dra detta i långbänk hur länge som helst.

- Nu pågår förhandlingar mellan EU och Eritrea för en ny biståndsperiod 2008-2013, där biståndet föreslås öka från 97 miljoner euro till 122 miljoner euro. Det är en ökning med 24 procent och skickar helt fel signal till landets ledarskap. Den svenska regeringen bör verka för att EU inte ingår något nytt biståndsavtal med Eritrea förrän Dawit Isaak är fri. Det finns ingen anledning att EU skall prioritera att stödja ett land som håller en EU-medborgare fängslad utan rättegång och totalt saknar ambition att påbörja demokratiska reformer. Det humanitära biståndet nödvändigt för eritreaners överlevnad måste dock få fortsätta, säger representanter för stödgruppen.