måndag, oktober 01, 2007

Debatt: Fler vill avskaffa presstödet (TU)

Tidningsutgivarnas branschdagar i Örebro 26-27/9 bjöd på åtminstone en karamell. Under en paneldebatt kunde jag och Marita Ulvskog höra centerriksdagsledamoten Per Åsling klargöra att han förespråkar samma linje som m och fp med en gradvis nedtrappning under resten av mandatperioden.

Hur representativ han är för sitt parti återstår att se, när den politiska processen i alliansen går vidare efter höstens fortsatta regeringsdialog med EU-kommissionen om principerna för stödet. Ett steg framåt vore att i första hand ta bort de snedvridande effekterna.

Se även Medievärldens hemsida:
http://www.medievarlden.se/Articletemplate.aspx?versionId=87788