torsdag, augusti 16, 2007

Artikel: Stärk upphovsrätten! (Dagens Industri)

I dagens DI kommenterar jag och riksdagskollegan Ulrika Karlsson (m) i justitieutskottet ett lagförslag som skulle göra det lättare att bekämpa upphovsrättsbrotten på nätet:

Debatten om upphovsrätt och upp/nedladdning på nätet går in i ett nytt skede med förslaget om stärkta möjligheter att ta reda på vem som står bakom en IP-adress. Det är ett steg i rätt riktning. Vårt partis försvar för äganderätten omfattar även den immateriella upphovsrätt som dagligen kränks på nätet, men arbetet för dess försvar gäller inte som det ibland framställs att ”jaga tonåringar”.

Målet är ytterst att komma åt organiserad brottslighet som tjänar pengar på att systematiskt och i stor skala olagligt kopiera andras verk utan att rättighetsinnehavarna får ersättning, än mindre tillfrågas. En metod för detta är att via rättspraxis, som nu sker i några aktuella fall, göra klart för alla vilka lagar och regler som gäller, en kunskap som uppenbarligen behöver spridas även till enskilda som struntar i upphovsrätten för egen vinnings skull.

Ett steg på vägen är att som i t ex Danmark och Finland ge rättighetsinnehavarna större möjligheter att agera civilrättsligt mot olaglig fildelning. Därför stöder vi det förslag som regeringen nyligen har presenterat (9/7) om hur EU:s civilrättsliga sanktionsdirektiv ska genomföras fullt ut. En sådan lag ger rättighetsinnehavaren möjlighet att via domstolsbeslut få reda på vem som är knuten till en dators IP-nummer för att kunna inleda en skadeståndsprocess. Erfarenheten från andra länder visar att det ofta räcker med ett varningsbrev för att få stopp på den olagliga fildelningen.

Den digitala revolutionen är en fantastisk förbättring av kommunikationen i världen. Vi tror att de allra flesta svenskar, även tonåringars föräldrar, vill göra rätt för sig när de tar del av andras konstnärliga skapande. Vi är övertygade om att berörda branscher med en konsumentvänlig satsning på digitala lösningar och bättre marknadsföring av dessa kan göra betydligt mer för att parallellt med hävdande av äganderätten utveckla tillgängligheten och därmed betalningsviljan.