måndag, augusti 27, 2007

Artikel: Kina och yttrandefriheten (Medievärlden)

Carl Bildts svar på min riksdagsfråga inför Peking-OS uppmärksammas av tidningen Medievärldens redaktör Anders Ahlberg:

"Situationen för de mänskliga rättigheterna stod högt på dagordningen vid det kinesiska statsbesöket i Sverige nyligen, liksom under handelsminister Sten Tolgfors besök i Kina i somras", skriver utrikesminister Carl Bildt i svaret till Mats Johansson om hur Sverige agerar för att "påtala inskränkningarna i yttrandefrihet i Kina".

Den moderata riksdagsgruppens medie- och tryckfrihetsexpert Mats Johansson ställde för några veckor sedan en fråga till Carl Bildt utifrån rapporterna från Kina om hur journalister och yttrandefrihetsaktivister, i vissa fall folk som helt enkelt diskuterat på internet, fängslats och yttrandefriheten tryckts tillbaka också på andra sätt. Han påminde om de utfästelser Kina gjorde om pressfrihet när man fick OS och att man nu inte uppfyller dem. Därför, vad kommer Carl Bildt att göra under året för att ta upp detta med Kina?

I sitt svar bekräftar Carl Bildt den allmänna bilden, och att censur och andra trakasserier inte får förekomma: "Såväl Sverige som Europeiska unionen tar regelbundet upp bristen på yttrande- och mediefrihet i Kina med kinesiska företrädare. Sedan en tid tillbaka för Sverige även en bilateral dialog med Kina inom området mänskliga rättigheter. Frågan om yttrandefrihet är där ett viktigt tema."

Enligt honom har alltså yttrandefriheten redan diskuterats, och kommer att diskuteras med kinesiska representanter framöver också:"Den särskilda dialog om mänskliga rättigheter som EU och Kina för varje halvår, ger ytterligare en viktig möjlighet att regelbundet uppmärksamma de brister som finns, bland annat vad gäller yttrandefrihet. EU överlämnar i dessa sammanhang en lista över fängslade personer, med på listan finns även ett antal journalister."

Mats Johansson tycker att svaret ger en klarare bild av att regeringen tar saken på allvar. Kan man få bekräftat att frågorna varit upp vid statsbesöket och av Sten Tolgfors?

- Nej, man får utgår från att det är så. Nästa fråga är om kineserna överhuvud taget bryr sig om vad man säger i omvärlden. Och det tror jag att de gör. Det är extra känsligt inför partikongressen.

Mats Johansson vill utmana idrottsrörelsen att också agera i yttrandefrihetsfrågan. - Det handlar inte om att bojkotta OS. Men vad tycker enskilda idrottsmän och ledare? De bara hänvisar till SOK, som säger att de inte kan göra något. Det kan de visst.