måndag, juli 16, 2007

TV-debatt: Befria radion (TV8)

Det blev en hygglig uppvisning i alliansens enighet om den privata radions framtid när Lars Adaktusson i sitt söndagsprogram i TV8 ägnade nästan hela timmen till att sända en utfrågning som bandades i Visby i onsdags. Jag, Helena Dyrssen (fp) och Dan Kihlström (kd) vill minska regleringen och koncessionsavgifterna för att stationerna ska kunna gå med vinst och få ökade resurser.

Socialdemokraterna har i tolv år lagt en död hand över branschens möjligheter att utvecklas. Skulle vi dessutom kunna öppna för en privat riksradio, helst i form av konkurrerande kanaler, vore tredje steget taget efter närradioreformen på 70-talet och privata lokalradion på 90-talet.

Detta ska nu utredaren Martin Holmgren ta fram förslag till senast under 2008. Direktiven:
http://www.regeringen.se/sb/d/8147/a/84101

TV-programmet i repris i kväll, därefter småningom på Åttans webb-tv.
http://www.tv8.se/