fredag, juni 29, 2007

Riksdagsfråga: Dags för Internetombudsman

Ett litet sommarutspel i form av ett pressmeddelande, baserat på en riksdagsfråga:

- Inrättandet av en Internetombudsman (IO) skulle i likhet med Pressombudsmannen för tidningsområdet kunna bidra till sanering av nätet. Därmed skulle inskränkningar i yttrandefriheten kunna undvikas.
Det säger den moderata riksdagsledamoten Mats Johansson med anledning av en skriftlig fråga i riksdagen till infrastrukturminister Åsa Torstensson.
- Alltfler fall av hatmejl och förtal på nätet visar att många användare av internet inte uppfattar yttrandefriheten och dess lagar på det sätt som gäller för andra medier. Istället för en ökning av antalet ärenden i domstolar skulle en första instans i form av en ombudsman för yttrandefrihetsmål kunna rensa i träsket.
- Infrastrukturministern har i sitt svar på min fråga klargjort att detta inte är en uppgift för staten. Därför bör ansvarsfulla aktörer i branschen samlas kring ett frivilligt initiativ.


Nedan återfinns Mats Johanssons skriftliga fråga och Torstenssons svar i sin helhet:
----------------------------------------
Fråga till statsråd
Exemplen på tilltagande bruk av Internet för förtal och hatbrott kan mångfaldigas. Populära bloggare avslutar sin verksamhet på grund av all hatmejl. En tjänsteman på det socialdemokratiska partihögkvarteret är polisanmäld efter att på sin blogg ha angripit DN-skribenten Maciej Zaremba för att vara "som den dreglande hunden, fastbunden vid hundkojan, väntande på ett köttben från husse fortsätter polacken att sprida sina hemmasnickrade teser om livet på landets arbetsplatser". I ett annat aktuellt fall, författaren Lena Holfve mot de ansvariga för webbplatsen dvdforum.nu (ägd av börsnoterade Mediaprovider Scandinavia AB), rör polisanmälan grovt förtal utfört av forumets moderatorer själva – de som ska fungera som ordningsmän.
Uppenbarligen uppfattas nätet av många användare som en plats där yttrandefrihetens lagar och regler inte gäller. Eftersom en rättslig prövning av överträdelser är en kostsam process med osäker utgång skulle en förstainstans i form av en ombudsmannafunktion, med eller utan branschens medverkan, kunna stärka skyddet för privatpersoner mot övergrepp gällande yttrandefrihetsbrott på nätet (att skilja från den ombudsmannafunktion som brukar efterlysas för filtrering av innehåll).
Statsrådet Ask har nyligen uttalat att operatörerna bör ta ett ökat ansvar för åtgärder mot olaglig trafik på sina servrar: "Vi behöver någon slags nätpoliser." (Computer Sweden 9/5)
Vilka åtgärder kommer justitieministern att vidta för att medverka till inrättandet av funktionen Internetombudsmannen (IO), som nätets motsvarighet till Pressombudsmannen (PO)?
Mats Johansson (m)

Svar på fråga 2006/07:1346 av Mats Johansson (m)
Mats Johansson har frågat justitieministern om vilka åtgärder justitieministern kommer att vidta för att medverka till inrättandet av funktionen Internetombudsmannen (IO), som nätets motsvarighet till Pressombudsmannen (PO). Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan.
Internet har haft en gynnsam utveckling och underlättar på många sätt vardagen för människor och företag. Internet bidrar till att uppnå viktiga politiska mål som att skapa fler jobb i fler och växande företag, skapa utvecklingskraft i alla delar av Sverige samt förena miljö och företagsamhet. Att särreglera Internet på olika sätt riskerar att göra det mindre användbart och uppskattat. Det skulle också förstärka den generellt felaktiga uppfattningen att vanliga regler inte skulle gälla även på Internet.
När det gäller information som hålls tillgänglig på webbplats gäller att det som är olagligt i andra medier också är olagligt på Internet. Tryck- och yttrandefrihetsrättslig grundlagsreglering kan gälla för visst material och brottsbalkens straffbestämmelser för annat material. Enligt grundlagarna får någon förhandsgranskning av webbplatser inte förekomma, men åtal kan väckas i efterhand för vissa brott.
Mats Johanssons efterlyser dock en Internetombudsman som kan ge ett ytterligare skydd mot t.ex. hot och förtal.
Självreglering är oftast positivt. PO är t.ex. tidningsbranschens eget organ som har skapats och som verkar helt utan statlig inblandning. Det är också så att flera Internetleverantörer har s.k. missbruksavdelningar dit abonnenterna kan rapportera misstänkt olagligt material som de funnit på Internet. Beivrande av oegentligheter kan operatörerna åstadkomma genom att via leveransavtalen ställa krav på kunderna att hålla sig till vissa uppförandekoder.
Jag ser det inte påkallat med något statligt initiativ för skapandet av en Internetombudsman.
Åsa Torstensson