tisdag, maj 15, 2007

Riksdagsfråga: Kommunism - vad är det?

Svenska ungdomar får inte veta något i skolan i detta ämne, att döma av en färsk rapport. Om detta har jag ställt en fråga till skolministern:

Fråga 2006/07:1161 Bristande kunskap om kommunismen
Efter murens fall och Sovjetunionens upplösning har minnet av kommunismens förtryck bleknat. Kunskapen hos yngre generationer tycks högst begränsad om de fasor som hemsökte många kontinenter och delade Europa. Enligt en aktuell landsomfattande undersökning från opinionsföretaget Demoskop, beställd av föreningen Upplysning om kommunismen (www.upplysningomkommunismen.se), har dagens skolungdom ringa och dimmiga uppfattningar om den lära som drabbade uppåt hundra miljoner offer under 1900-talet, bland annat i vårt närområde i Baltikum.


Några resultat ur Demoskopundersökningen:
- 90 procent kände inte till Gulag
- 82 procent tror inte att Vitryssland är en diktatur
- 43 procent tror att det totala antalet offer för kommunismen under 1900-talet
är en miljon eller färre

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra skolans undervisning om de totalitära ideologiernas teori och praktik?