lördag, maj 12, 2007

Intervju: Folkhögskolor kan vara bra (Neo)

Den pigga tidskriften Neo (www.magasinetneo.se) har i sitt senaste nummer (3/07) en läsvärd artikel av frilansjournalisten Anders Rönmark med rubriken "Under det röda täcket" som handlar om landets folkhögskolor. Där kartläggs en del av den indoktrinering som bedrivs för skattemedel, och jag uttalar mig i saken:

"Om studenter vill läsa på marxistiska folkhögskolor är det väl upp till dem. Jag läste fem poäng marxism-leninism på Stockholms universitet i början av 70-talet och det var väldigt bra för mig. Jag blev vaccinerad för livet…
- De ”fria” folkhögskolorna, alltså de skolor som inte är bundna till någon politisk organisation, tror jag är de skolor som har framtiden för sig. Vad finns det egentligen för underlag för att predika marxism i dagens samhälle?"


I övrigt redovisar jag en i huvudsak positiv inställning till utbildningsformen:

"Moderaterna betraktar folkhögskolorna som en form av friskola, ett pedagogiskt alternativ och ett komplement till de traditionella utbildningsformerna. Vi värnar det som man kallar ”andra chansen”, vare sig det är Komvux eller folkhögskolor.

- Tidigare har vi haft en lite snobbig inställning till folkhögskolor, men det tillhör idéutvecklingen inom de nya moderaterna att tänka lite bredare."