onsdag, april 18, 2007

Uttalande: Reklamskatten bort

Apropå regeringens vårproposition har jag i ett uttalande till TT uppmärksammat ett framsteg på medieområdet:

- Det är glädjande att regeringen tar ett första steg att avskaffa reklamskatten helt. Åratals kritik mot den förra regeringens oförmåga kan nu bytas mot rättvisa. Droppen urholkar stenen. Det konstaterar riksdagsledamoten Mats Johansson, moderat medietalesman, med anledning av vårpropositionen.

Regeringen aviserade på måndagen att det kommer ett förslag senare i år om att likställa reklamskatten för alla periodiska publikationer, även gratistidningar, till tre procent. Grundavdraget höjs till 50 miljoner kronor, vilket innebär att antalet beskattade tidningar minskar betydligt, till färre än 40 dagstidningar och endast en handfull tidskrifter.

Reklamskatten har funnits i 35 år. Trots att riksdagen för fem år sedan i enighet beslöt att den skulle avskaffas har detta inte skett. På en fråga från Mats Johansson i riksdagen svarade finansminister Anders Borg i december att det var regeringens ambition att avskaffa den när läget medgav under mandatperioden.