söndag, april 15, 2007

Riksdagsdebatt: Bibliotekens framtid

I fredagens interpellationsdebatt behandlades frågan om avgifter på boklån. För egen del kunde jag konstatera att något förslag om att införa sådana inte finns i den debattskrift jag varit med om att producera. Här några av inläggen (för hela debatten, se länk nedan):

Anförande 42: Herr talman! Tack, fru kulturminister, för svaren på interpellationen som jag tycker var bra. Vi moderater älskar ju biblioteken, och vi tycker alltid att det är roligt att diskutera bibliotekens framtid. Det är där vi vill lägga vår energi. Med tanke på utvecklingen på bibliotekssidan är det framtiden som är intressant.

Vi diskuterade ju frågan senast i onsdagens kulturplenum, som påpekades här. Jag kan också instämma i den lovsång till biblioteken som min allianskollega Dan Kihlström från Kristdemokraterna då framförde. Han talade väl, vältalig som han är, om bibliotekens betydelse för oss när vi var barn, och det gäller inte minst skolbibliotekens betydelse. Jag undrar om kulturministern har något mer att säga om regeringens planer på kultursatsningar i skolan, och särskilt skolbiblioteken. Vi vet ju att skolbibliotekens roll har försvagats under den gångna socialdemokratiska regeringsperioden.

För egen del har jag diskuterat biblioteken ett antal gånger i spalterna den senaste tiden. Anledningen är den debattskrift som åberopas i interpellationen, Kulturen 2.0. Den som är intresserad av vad som verkligen står där kan läsa den på den moderata hemsidan på nätet, moderat.se. Det är alltså riksdagens moderata kulturkommitté som diskuterar bibliotekens framtid som 1 av 83 punkter i en moderat kultursyn. Vi gör det från en mycket positiv utgångspunkt. Vi skriver: ”Biblioteken är en del av den kulturella infrastrukturen och dess bokutlåning är central för kunskapsspridningen.”

Det är mycket glädjande att många har velat intressera sig för våra tankar. Mer beklagligt är att just den här avgiftsfrågan grundas på en avsiktlig missuppfattning från dem som driver kampanj mot oss. Det finns nämligen inget förslag i den här skriften om avgifter på boklån. Det finns inte en rad om detta i vår skrift. Däremot finns det ett resonemang om att biblioteken är en kommunal angelägenhet och att subsidiaritetsprincipen talar för att besluten ska ligga där.

Låt mig vara väldigt tydlig på den här punkten eftersom den lätt missuppfattas. Det är på kommunal nivå besluten att inte införa avgifter på boklån ska fattas. Jag förstår att det kan vara en nyans som inte till fullo uppfattas av den som vill missförstå vad vi har skrivit, men rätt ska vara rätt.


Anförande 46: Herr talman! Kort vill jag vända mig till Leif Pettersson. Vi lär få tjata flera gånger om avgiftsdiskussionen. Jag vill bara en gång för alla ha sagt att det inte finns något sådant förslag. Jag kommer själv inte att lägga fram något sådant förslag heller.

Det som var positivt i det Leif Pettersson sade var just det framtidsinriktade. Jag tycker att det är bra om man kan komma bortom etiketten privatisering i förnyelsedebatten. Det finns många olika former för förnyelse av biblioteken. Det handlar inte främst om ägandet, även om jag också tror att det kan drivas privata bibliotek i någon form, privata kulturhus. Det är inte huvudpunkten, utan huvudpunkten är hur vi gör med folkbiblioteken och de skolbibliotek som finns i dag. Där är inte privatisering en lösning.

Det som dyker upp i minnet är snarare det studiebesök till Dieselverkstaden i Nacka som jag gjorde tillsammans med kulturministern då hon var riksdagsledamot. Det är ett exempel på en entreprenad där de anställda fått ökade möjligheter, ökad rörelsefrihet och ökat ansvar. I förlängningen av sådana experiment ligger att det är viktigt med kommunalt engagemang för de här frågorna. Det finns det uppenbarligen hos de moderata kulturpolitikerna i Nacka, som har varit med och jobbat fram det här experimentet. Vi får följa det och utvärdera det.

Jag instämmer helt i det Leif Pettersson säger om våra kommunpolitiker. Det finns nog i alla partier olika grad av intresse för en sådan viktig kulturinstitution som biblioteken. Det är just för att stimulera den interna debatten i vårt parti, bland våra kommunpolitiker, som vi har skrivit den kulturskrift jag har här. När vi är ute och talar om kulturpolitik med våra kommunpolitiker gör vi det utifrån ett positivt engagemang.


http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GU0990&bet=2006/07:90