måndag, april 23, 2007

Riksdagsdebatt: Övergreppen i Ryssland

I torsdagens frågestund med statsråden fick jag möjlighet att ta upp de senaste övergreppen mot oppositionen i Ryssland med utrikesministern:

Anf. 37 MATS JOHANSSON (m):
Fru talman! Min fråga går till utrikesministern och gäller den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland. Det är fjärde gången på ett halvår som jag tar upp den här saken i kammaren. Med tanke på färdriktningen riskerar det tyvärr att bli en följetong.


Vi kunde den gångna veckan i medierna följa hur oppositionens möjligheter att verka inför dumavalet i höst ytterligare beskärs. Fredliga demonstrationer slås ned med våld och massgripanden när tusentals poliser sätts in mot människor som nyttjar sin rätt att protestera mot makten. Det är en rätt som vi betraktar som självklar i vårt land men som inte är det i Ryssland. Och detta sker vid sidan av morden på journalister, strypning av frivilligorganisationerna och trakasserier av regimkritiker.

Min fråga till utrikesministern blir därför hur han bedömer denna färdriktning, vilken betydelse den har för relationerna till Ryssland och hur den säkerhetspolitiska analysen av vårt närområde påverkas.

Anf. 38 Utrikesminister CARL BILDT (m):
Fru talman! Det var kanske lite mycket för en minut. Låt mig koncentrera mig på det som har inträffat under den allra senaste tiden, det vill säga det övervåld, som vi konstaterade, mot fredliga demonstranter i Moskva, i Sankt Petersburg och i Nizjnij Novgorod.


Det som har gjorts i den delen är att den europeiska unionen, ordförandeskapet, har gjort ett mycket tydligt uttalande. Vi gjorde samma uttalande från UD:s sida. Jag kommenterade också det hela på min blogg – vilket intresse detta nu må ha för omvärlden. Vi uttryckte vår starka oro över den uppenbarliga nervositet från myndigheternas sida som detta övervåld är ett uttryck för.


Jag kan försäkra att saken kommer att tas upp från den europeiska unionens sida när vi träffar den ryske utrikesministern Lavrov i början av nästa vecka och också i de andra bilaterala kontakter som kommer att vara under den närmaste tiden. Därmed inskränkte jag mig till just den frågan.

Anf. 39 MATS JOHANSSON (m):
Fru talman! Tack utrikesministern för svaret! Jag tolkar det som en välkommen markering mot den fara som jag och många andra menar ligger i färdriktningen i Ryssland. Jag tror också att det är bra att våra baltiska vänner får höra oss ventilera den oro vi känner för deras situation i ljuset av den ryska upprustning som signalerats vid sidan av det skärpta inrikespolitiska läget.

När jag säger sådant här brukar jag här i kammaren och i spalterna beskyllas för gammal rysskräck. Men jag vill betona att det inte är Lenins och Stalins Ryssland vi talar om utan Putins och att det är dagens faktiska händelser och inte gårdagens som vi känner oro för.


Anf. 40 Utrikesminister CARL BILDT (m):
Fru talman! Jag vill bara tillägga att det finns mycket starka skäl för oss från svensk sida, från Europeiska unionens sida, från Europarådets sida – vi kommer ju att överta ordförandeskapet där – att mycket noga följa utvecklingen inför det kommande valet till duman, det ryska parlamentet, i december och därefter självfallet det ryska presidentvalet i februari, mars kommande år.


Ryssland är ett land som är medlem av Europarådet. Det är inte något asiatiskt land. Det är ett europeiskt land med de rättigheter för medborgare, de krav på öppenhet och de värderingar som detta förutsätter. Vi ska utnyttja alla de mekanismer som finns för att noga följa utvecklingen och kommentera den när det finns anledning till det.