fredag, april 27, 2007

Anförande: Kampen mot presstödet

I ett soligt Kalmar talade jag i förra veckan på stiftelsen Barometerns välbesökta årsstämma. Ämnet var givet: hur ska presstödet kunna avvecklas?

Efter en exposé över presstödets historia från den första utredningen 1963, där Gustaf Ander var reservant, till dagens halva miljard i selektiv industrisubvention landade jag i den pågående EU-granskningen, som medfört att den av den förra riksdagsmajoriteten beslutade höjningen skjutits upp. Men förhoppningar om reformer bör inte överdrivas, därtill är det starka pekuniära intresset hos stödpressens ägare väl politiskt förankrat.