fredag, mars 16, 2007

Uttalande: En dyr springnota (s)

Det gick inte att stoppa den socialdemokratiska tvångsflytten av Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet till Gotland. Nu kommer notan, vilket jag och riksdagskollegan Hans Wallmark konstaterar i ett gemensamt uttalande:

Riksutställningar är en av de myndigheter den tidigare regeringen valde att flytta, från Stockholm till Visby. Redan då beslutet fattades varnades för ökade kostnader. Prognoserna har nu slagit in. Ekonomin är mycket skakig då det budgeterade underskottet för 2007 beräknas till 13 720 000 kronor. Riksutställningars totala anslag för i år är 46,9 miljoner kronor. Detta är att betrakta som en springnota! Det säger de moderata riksdagsledamöterna, tillika ledamöter i kulturutskottet, Hans Wallmark och Mats Johansson.

- Detta faller tillbaka på den förra s-regeringen! Omställningskostnader och andra ökningar leder till ett behov av drygt tio miljoner kronor om året, bara för att behålla oförändrad ambitionsnivå. Det är pengar tidigare ansvariga politiker på inget sätt reserverat utrymme för.

- Riksutställningars budgeterade underskott för 2007 på nästan 14 miljoner är mycket allvarligt. Det handlar om flytt och avveckling av lokalerna i Stockholm samt personalkostnader. Till det kommer ökade resekostnader på kanske bortåt fyra miljoner. När Riksutställningar nu säger att man vänt sig till kulturministern med frågan om hur underskottet skall hanteras borde inte fokus riktas mot statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth utan mot företrädaren Leif Pagrotsky som såg till att beslutet om flytt fattades.

- Hur skall socialdemokraterna hantera den springnota partiet gjort sig skyldig till, undrar Hans Wallmark och Mats Johansson. Vilket ansvar tar partiet för tidigare fattade beslut?