onsdag, mars 28, 2007

Artikel: Replik om kulturen (DN)

I dagens DN bemöter jag kort en kritik av vår kulturskrift:

Christer Hermansson ställer i artikeln ”Bibliotek är en god sak” (19/3) några frågor med anledning av biblioteksavsnittet i den moderata debattskriften ”Kulturen 2.0” (www.moderat.se). Här några svar:

1. Friskolorna: om de ska hålla sig med egna bibliotek är en sak för dem att avgöra. Vore jag aktiv i en sådan skola skulle jag verka för detta. Skolbiblioteket borde vara en central kunskapsplats i varje skola, men lösningarna kan se olika ut.

2. Inköpspolicyn: det är viktigt att bibliotekens bokbestånd har en balans så att inte triviala bästsäljare konkurrerar ut klassikerna, och att utbudet av politisk litteratur inte domineras av vad som är politiskt korrekt för stunden eller vad skiftande politiska majoriteter önskar.

3. Avgifter: vi föreslår INTE att sådana införs på boklån, varken för barn eller vuxna. Men det kommunala självstyret är en central princip, så därför vill vi slå fast att det är på kommunal nivå som biblioteksbesluten ska fattas, inklusive eventuella avgifter på andra tjänster än bokutlåning.

Vi delar Christer Hermanssons kärlek till biblioteken. Det framgår av vår skrift.