måndag, februari 26, 2007

Artikel: DN om public service

I dagens DN Kultur har jag och en riksdagskollega en replik till Marie-Louise Samuelsson, apropå den pågående debatten om public service och uppdraget till radions P1, som hotas av pladder:

Marie-Louise Samuelsson kritiserar i en lång artikel Sveriges Radio (22/2). På flera punkter kan vi instämma i kritiken.

Svårare har vi att förstå varför hon utpekar oss två som ”public service-fiender” och beskyller oss för att ha haft ”detaljerade synpunkter” på SR. Det vi har gjort i den senaste tidens uppfriskande radiodebatt är bara att slå vakt om SR:s unika ställning i förhoppningen att värna företaget mot alla dem som vill att SR ska dra åt det kommersiella hållet.

Vi ser inte poängen med ett sådant konkurrenstänkande. SR har ett eget uppdrag, i vilket ingår nyheter, utrikesrapportering, kultur, dokumentär, folkbildning med mera – ett brett mandat för en bred publik.

Att hävda detta uppdrag mot ett förytligande är en självklarhet för oss som mediepolitiker. Det är att slå vakt om SR.

I en rad utredningsbetänkanden och beredningsunderlag de senaste åren för kommande tillstånd finns många detaljerade synpunkter på public service-bolagen. Dessa är antagna i bred politisk enighet. Inte kan väl Marie-Lousie Samuelsson mena att dessa betänkanden är fientliga mot public service? Lika lite kan våra inlägg anses som sådana.

Dan Kihlström, riksdagsledamot (kd)
Mats Johansson, riksdagsledamot (m)