fredag, februari 16, 2007

Artikel: Ambassadörens övertramp

På debattsidan i dagens Expressen tar jag upp fallet med Putins ambassadör i Stockholm, som lägger sig i svensk inrikespolitik:

Ryssland bör kalla hem sin Stockholmsambassadör Alexander Kadakin med anledning av de uttalanden han gjorde i en radiointervju häromdagen. Att kalla politiska motståndare idioter tyder inte på att man är särskilt intresserad av goda relationer från rysk sida. Det finns gränser för gästfriheten och det är svårt att tänka sig att motsvarande agerande av en svensk ambassadör i Moskva skulle gå onoterat förbi i Kreml. Vi betackar oss dessutom för att läxas upp i demokratifrågor av ryska företrädare.

Om det mesta har gått rätt i Europa kan tyvärr inte detsamma sägas om utvecklingen i Ryssland på senare år. En rad aktuella missförhållanden påminner om mörkare tider, något som uppenbarligen väcker stark irritation i det forna sovjetväldet när det påpekas. Det är naturligtvis det som ligger bakom de uttalanden som en häpen radiopublik i tisdags kunde ta del av en radiointervju i Ekot med Kadakin, som gick till hårt angrepp mot dem i vårt land som har kritiserat gasledningsprojektet av säkerhetspolitiska skäl. Sådant var "idioti" och den som rapporterat sådant kallades "idiot".

Så talar stormaktsarrogansen. En av dem som anfört just säkerhetspolitiska skäl mot gasledningsprojektet är försvarsutskottets ordförande Ulrika Messing (s). Enligt min mening är det inte hon som är idiotisk. Däremot borde den ryska statsledningen fråga sig om dess intressen bäst representeras i Sverige av en person som använder förolämpningar i hopp om att tysta kritik.

Det var inte det enda ekot från det förflutna i intervjun. Ambassadören klargjorde också att Putinregimen inte accepterar "hur demokratibegreppet tolkas i Europa ... Det finns helt enkelt inget behov av att definiera demokratin enligt något bestämt mönster."

Men det finns det nog. Vi i väst brukar kalla mönstret mänskliga rättigheter, politiska friheter, yttrande- och tankefrihet, liberalt styrelseskick. I Putins Ryssland råder en annan ordning, att döma av färska exempel.

Så här säger Ella Pamfilova:"Olyckligtvis upptar sådana värden som mänskliga rättigheter inte någon anständig plats i sinnena hos våra medborgare eller byråkrater ... Folk förstår fortfarande inte att deras levnadsstandard och läget på det sociala området har en direkt koppling till respekten för mänskliga rättigheter och friheter."

Hon borde veta, som ordförande i presidentens råd för mänskliga rättigheter. Detta råd har slagit larm om inskränkningar i de fria organisationernas möjligheter att arbeta, om tilltagande främlingsfientlighet och nationell extremism, och om rättslöshet i största allmänhet.Det senare är också budskapet från en panel utsänd av Internationella Juristkommissionen med FN-representanter som för bara några veckor sedan rapporterade att skyddet av mänskliga rättigheter i Ryssland urholkas, att domstolarna inte är objektiva och att åklagarna inte utreder övergrepp från myndigheter. Det handlade enligt dessa jurister om systematiska kränkningar.

Nyligen har också svenska LO och TCO varnat för utvecklingen på det fackliga området i Ryssland. Strejker anses i praktiken vara olagliga och fackliga företrädare förföljs.

Och vad ska man säga om en regim som hotar med kärnvapenupprustning, som när försvarsminister Ivanov i förra veckan annonserade en ny omfattande militär satsning för många miljarder kronor som skulle behövas till sociala ändamål, ovanpå den fyrdubbling av militärbudgeten som genomförts under Putin?

Mot denna dystra bakgrund är det bra att regeringens i sin utrikesdeklaration slagit fast att förändringarna i Ryssland har inneburit bakslag i takt med att medieklimatet blivit sämre, människorättskränkningarna fortsätter i Tjetjenien och mordet på Anna Politkovskaja fortfarande är ouppklarat.

Även om det fortfarande finns förhoppningar om en vändning till det bättre i Ryssland med frihet och välstånd för det ryska folket bör vi tala klarspråk om vad som måste förändras för att framtida goda relationer ska kunna upprätthållas mellan Sverige och Ryssland. Även om det kan förarga en odiplomatisk ambassadör.