onsdag, januari 31, 2007

Riksdagsfråga: Svar från Bildt

På min fråga om hur regeringen tänker agera med anledning av mordet på Hrant Dink fick jag idag följande svar från utrikesminister Bildt:

Mats Johansson har frågat EU-minister Cecilia Malmström hur hon avser att inom EU och i den fortsatta debatten om förutsättningarna för turkiskt medlemskap driva frågan om avskaffande av artikel 301 och värnande om yttrandefrihet i Turkiet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag tog emot beskedet om mordet på Hrant Dink med djup bestörtning. Dink var i sin journalistiska gärning en orädd och konsekvent förkämpe för dialog och yttrandefrihet. Likaså var han en varm tillskyndare av ett turkiskt EU-medlemskap. Hans röst behövdes i Turkiet.

Mot denna bakgrund var det välgörande att se att begravningen av Hrant Dink utvecklades till en värdig manifestation för försoning och för yttrandefrihet i Turkiet. Jag välkomnar också de turkiska myndigheternas snabba agerande i syfte att finna och gripa de skyldiga till mordet.

Det är nu min förhoppning att de positiva uttalanden som företrädare för såväl regering som parlament i Turkiet gjort om behovet av att se över lagstiftningen om yttrandefrihet ska följas av konkreta åtgärder. Från EU:s sida har vi varit mycket tydliga med att den omtalade artikel 301 behöver ses över eller dras tillbaka.
Jag kommer att fortsätta verka, inom EU och i de bilaterala kontakterna med Turkiet, för att landet ska leva upp till de krav som öppnar vägen till ett EU-medlemskap. Det är genom att möjliggöra detta mål som vi också bäst bidrar till att stärka och långsiktigt skydda yttrandefriheten i Turkiet.