torsdag, januari 18, 2007

Recension: Läsvärt om Ander

En gammal trätobroder, Janne Berglund (s) i östgötska Folkbladet, har haft vänligheten att uppmärksamma min i höstas utgivna bok om tidningskungen Gustaf Ander:

... Underrubriken på Mats Johanssons bok är "en tidningshistoria" - det är en högst befogad beskrivning. Ander är en betydande del av svensk tidningshistoria ...

"Det privata ägandets betydelse för mångfald och konkurrens på mediemarknaden består", skriver Mats Johansson. Det kan förvisso diskuteras. Det privata ägandet har också inneburit en ägar- och maktkoncentration. Gustaf Ander var heller inte direkt känd för att ha sympatier för de fackliga strävandena. Han var inte heller någon frontfigur i kampen för det fria ordet.

Om detta spiller inte Mats Johansson särskilt många ord. Det kanske inte är att begära. För den som är intresserad av svensk tidningshistoria är historien om Gustaf Ander läsvärd.