onsdag, januari 17, 2007

Debatt: Stöd för regeringens kulturpolitik

De senaste dagarnas spekulationer i media om splittring bland regeringspartierna i frågan om återbetalning av moms till teatrarna kan avfärdas. Allianspartierna i kulturutskottet har ställt sig bakom regeringens beslut om att reducera anslag för 55 miljoner till scenkonstinstitutioner som efter en dom i Regeringsrätten nu får full avdragsrätt för moms. Därmed har socialdemokraternas förslag om ett utskottsinitiativ för att riva upp beslutet avvisats.

S-förslaget var ett utslag av demonstrationspolitik från oppositionens sida. Det är bra att vi kan hålla på budgetdisciplinen även när det gäller impopulära beslut. Däremot gäller nu att noga följa vilka konsekvenser beslutet kommer att få för berörda kulturinstitutioner och ett sådant uppdrag ligger redan på Statens Kulturråd. När resultatet av denna utredning är klart kommer utskottsmajoriteten att i dialog med regeringen ta upp behov av eventuella åtgärder.

Till hela bilden av alliansens politik hör att kulturbudgeten under alliansregeringens första år förstärks med cirka en halv miljard kronor.