fredag, december 01, 2006

Interpellation: Biståndsministern om Ryssland

I torsdagens interpellationsdebatt i riksdagen väckte jag frågan om behovet av en ny svensk syn på Ryssland, i form av en interpellation till biståndsminister Gunilla Carlsson apropå biståndet till denna alltmer aggressiva stormakt:

Under den nuvarande regimen har yttrandefriheten steg för steg beskurits. Bland annat har stora tidigare oberoende tv-kanaler och tidningar underordnats den härskande eliten, vilket inte bådar gott för framtiden. I det perspektivet är det särskilt illavarslande att hundratals journalister dödats efter befrielsen från sovjetväldet, och att detta kunnat ske utan större folkliga protester. Tvärtom har president Putin fortfarande ett starkt stöd i opinionen, vilket belyser den svaga liberala traditionen i Ryssland.
Rapporter om en tilltagande öppen rasism i storstäderna understryker allvaret. I kombination med att de fria organisationernas (NGO) arbetsmöjligheter beskärs, tecknas bilden av att den nuvarande regimen vill distansera sig ytterligare från den frihetliga europeiska värdegemenskapen.
Så bristfällig är respekten för de politiska fri- och rättigheterna att regimen inte kan hålla fingrarna borta ens från biograferna, i det att det nyligen meddelades att visning av den populära filmen ”Borat” har förbjudits.

Mot bakgrund av den drastiska förändringen till det sämre när det gäller det fria ordets ställning i Ryssland och det civila samhällets arbetsmöjligheter är mina frågor till biståndsministern:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta när det gäller fri- och rättighetsläget i Ryssland?
2. Hur avser statsrådet att se till att inom ramen för demokratibiståndet öka stödet för yttrandefriheten och de fria organisationerna i Ryssland?

Svaret finns på riksdagens hemsida:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GU0930&bet=2006/07:30