måndag, november 06, 2006

Artikel: Minns Anna Politkovskaja (SNB)

Tillsammans med riksdagskollegan Hans Wallmark har jag skrivit artikeln nedan, publicerad i bland annat Barometern (m) nyligen:

Anna Politkovskaja var en av Rysslands ledande journalister fram till sin död 7 oktober 2006, då hon mördades i sitt hem i Moskva. Omständigheterna tyder på att mordet hade politisk bakgrund; det var i sin framgångsrika yrkesgärning som journalist och författare hon utgjorde ett hot mot mörka krafter i kampen om politisk och ekonomisk makt i Ryssland och därmed måste tystas, för alltid. Dock lever hennes texter vidare och sprids över världen.

Det är inte vanligt att Nobels fredspris utdelas postumt, men att välja Anna Politkovskaja som mottagare 2007 skulle bidra till att säkerställa spridningen av hennes texter i Ryssland och omvärlden. Det vore en investering i det fria ordet, inte bara i en tidigare diktatur där utvecklingen på demokratiområdet riskerar nya bakslag.

Ett sådant val av pristagare skulle markera det fria ordets betydelse för fred och demokrati över hela världen. Det är ingen tillfällighet att Anna Politkovskajas rapportering från kriget i Tjetjenien och korruptionen i Ryssland i böcker och artiklar i tidningen Novaja Gazeta väckte sådant motstånd från ledande kretsar i ett land där yttrandefriheten kringskärs under dekret från statsledningen. Förändringen till det sämre är logisk, eftersom just det fria flödet av information mellan medborgarna är en hämsko på dem som vill bruka makten för egen politisk och ekonomisk vinning genom våldsanvändning.

Under president Putins tid vid makten har yttrandefriheten steg för steg beskurits. Bland annat har stora tidigare oberoende tv-kanaler och tidningar som Izvestija underordnats centralmakten, vilket inte bådar gott för framtiden. I det perspektivet är det särskilt illavarslande att flera hundra journalister dödats efter befrielsen från sovjetväldet, och att detta kunnat ske utan större folkliga protester. Tvärtom har president Putin fortfarande ett starkt stöd i opinionen, vilket belyser den svaga liberala traditionen i Ryssland. Nu aviseras även ingripanden mot de fria organisationernas (NGO) arbetsmöjligheter, vilket tyder på att den nuvarande regimen vill distansera sig ytterligare från den frihetliga europeiska värdegemenskapen.

Ännu ett skäl för detta val av fredspristagare är det sorgliga faktum att Anna Politkovskaja inte är den första och sista journalist som mördas i tjänsten världen runt. Hundratalet kolleger dör och fängslas årligen, tusentals förföljs, inte bara i krigszoner. Ett pris som uppmärksammar detta faktum skulle tjäna som en stark symbolisk signal för alla dem som arbetar för att sprida yttrandefriheten över världen och försvåra för de makthavare som vill fortsätta att förtrycka sina folk utan besvärande insyn från omvärlden.

Med anledning av den norska Nobelkommitténs inbjudan till parlamentsledamöter att nominera kandidater till Nobels fredspris år för 2007 föreslår därför undertecknade som representanter för en grupp moderata publicister i riksdagen att Anna Politkovskaja tilldelas priset postumt.