måndag, november 20, 2006

Konferens: Atlantkommittén och terrorismen

Svenska Atlantkommitténs höstkonferens på Karlberg handlade om ett angeläget ämne: ”Homeland Security”. SAK:s nya ledning med ambassadör Henrik Liljegren som ordförande och Militärhögskolans Magnus Christiansson som sekreterare hade fått ihop ett intressant program med utländska föreläsare från EU och Nato.

Här är inte utrymmet att sammanfatta en heldagskonferens, men några huvudpunkter:

John Clarke, professor vid European Center for Security Studies, framhöll om strukturen för terroristbekämpning vilken enorm uppgift det är för USA att säkra gränserna – till väldiga kostnader för en växande byråkrati, och med bad will-effekter i relationerna till framförallt utländska medborgare och turister som drabbas. Inte undra på att den europeiska opinionen blir allt mer USA-fientlig, något som bör oroa oss som värnar om sambanden över Atlanten.

Michael Ryan, försvarsrådgivare vid de amerikanska EU-och Nato-delegationerna, gav en pessimistisk bild av motsättningar mellan civilister och militärer i Bryssel både på amerikanskt och europeiskt håll. Blockeringar på grund av nationella intressen och revirstrider gör att föga händer med samordningen i kampen mot terroristnätverken, i väntan på en intern EU-strategi.

Urban Ahlin (s) gjorde en viktig poäng: svenskarna är dåligt förberedda på det svenska försvarets nya militära uppgifter utomlands; man lever kvar i den gamla bilden av svensk FN-trupp som fredsstyrka mellan stridande parter. Det kommer att bli ett problem. Jag kunde bara instämma.

För vidare information om Atlantkommitténs verksamhet, se den nya hemsidan:
www.svenska-atlant.org