måndag, november 13, 2006

Recension: Pollack om Anderboken (SvD)

I dagens SvD Kultur anmäler medieforskaren Ester Pollack min bok om tidningsmannen Gustaf Ander:

"Här tecknas bilden av en ägarfamilj som vet att rätt förvalta sitt pund. Författaren redovisar öppet sin beundran för Gustaf Anders livsverk och sin tilltro till familjeägandets goda på tidningsmarknaden...

Ett gammalt talesätt om familjeimperier säger att det den första generationen bygger upp, förvaltar den andra och förslösar den tredje. Mats Johansson vill i sin historieskrivning av NWT och Ander-imperiet, ge ett åskådligt exempel på erfarenheter som motsäger den visdomen...

Mats Johanssons bok blir därigenom också en berättelse om svenskt 1900-tal och högerpressens utveckling, om till exempel dess motstånd mot det statliga presstöd som från slutet av 1960-talet införs i flera olika steg.

För hela artikeln:
http://www.svd.se/dynamiskt/rec_litteratur/did_14052565.asp