torsdag, november 02, 2006

Motion: Frige Dawit Isaak!

En första motionsinsats i riksdagen blev att stödja ett sexpartiinitiativ. Det var första gången jag gjorde gemensam sak med vänsterpartister, men så är det också för ett gott ändamål:

Den 23 september 2001 fängslades den svenske medborgaren Dawit Isaak i Eritrea. Det har gått mer än fem år sedan han spärrades in utan rättegång och utan kontakt med omvärlden. Vi kräver att Eritrea omedelbart släpper Dawit Isaak fri!
Det säger de moderata riksdagsledamöterna Mats Johansson och Gustav Blix som tillsammans med representanter för sex partier i den tvärpolitiska Dawit Isaak-gruppen i riksdagen väckt en motion med krav på att Eritrea släpper Dawit Isaak fri.
- Vi vill att den nyvalda regeringen agerar kraftfullt för att pressa regimen i Eritrea att släppa Dawit Isaak. Engagemanget för honom är stort i riksdagen. Den tvärpolitiska gruppen har mer än dubblerats i antal till 28 medlemmar efter valet.
- EU har i ett biståndsavtal med Eritrea utlovat 88 miljoner euro i stöd under åren 2002-2007 till bland annat ett vägbygge för 37 miljoner euro. Det finns oerhört stora biståndsbehov runt om i världen och det finns ingen anledning varför EU skall prioritera att stödja ett land som håller en EU-medborgare fängslad utan rättegång och totalt saknar ambitionen att påbörja demokratiska reformer. Det humanitära biståndet nödvändigt för eritreaners överlevnad måste dock få fortsätta, säger representanter för stödgruppen.