fredag, november 17, 2006

Debatt: Teaterdagarna

Riksteaterns stora årliga samling i hangaren i Botkyrka rymde bland många kulturevenemang också en politisk panel med representanter för sex av riksdagspartierna. Som (m)-ledamot tillsammans med allianssystrarna Solveig Ternström (c) och Camilla Lindberg (fp) försvarade jag inför några hundra engagerade åskådare regeringens kulturbudget och en rad kontroversiella förslag, bl a a-kassereformen.

Ser i dagens DN att den omtalade katastrofen för skådespelare som lever på a-kassa förefaller överdriven, med tanke på att avgiften väntas öka från 276 kr/mån till 375. Till saken hör att skattesänkningen genom jobbavdraget rimligen kompenserar mer än väl för denna höjning, som ju är försäkringsmässigt högst motiverad.

På plussidan framhöll jag att alliansen satsar på kultur i skolan och folkbildningen, och att den bild av allmän borgerlig kulturfientlighet som ges i medierna är felaktig; kulturanslaget ökar från 9,5 mdr till 10,1.

Det var dock att tala inför döva öron, särskilt som vänsterblocket lovade mer gratiskultur utan att anvisa finansiering; "Vill ni inte ha gratis teater?"

Det påminner om den gamla anarkistparollen: "Allt åt alla genast!", men har ju inget med seriös politik att göra.