fredag, november 24, 2006

Debatt: Rysslandspolitiken

Det gäller att hålla liv i Rysslandsdebatten, apropå gasledningar och annat aktuellt. Här ett udrag från riksdagens frågestund i torsdags, där jag fick chansen att aktualisera frågan med EU-ministern Cecilia Malmström:

Anf. 108 MATS JOHANSSON (m):
Herr talman! Tack för tillfället till Europadebatt i kammaren. Det är alltid lika välkommet.
Min fråga till statsrådet Malmström gäller förutsättningarna att stärka det nordisk-baltiska samarbetet inom EU, i största allmänhet när det gäller att hävda våra regionala intressen i EU och i synnerhet när det gäller Rysslandspolitiken. Det sista säger jag givetvis med tanke på de många illavarslande signalerna när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland, inte bara mordet på Anna Politkovskaja.
Apropå morgondagens toppmöte i Helsingfors undrar jag vad statsrådet avser att göra för att stärka nordisk-baltisk samverkan inom EU, särskilt med avseende på relationerna till Ryssland och behovet av en sammanhållen EU-politik i de relationerna.
Frågan ställs också mot bakgrund av att Nordiska ministerrådets avgående generalsekreterare Per Unckel i det här huset förra veckan lämnade sitt testamente från fyra års arbete med just de nordisk-baltiska frågorna och underströk att han utifrån sina erfarenheter såg att det fanns utrymme för ett starkare nordisk-baltiskt samarbete inom EU.
Anf. 109 Statsrådet CECILIA MALMSTRÖM (fp):
Herr talman! Tack, Mats Johansson för den frågan. Det är en väldigt viktig fråga. Ledamoten har kanske noterat att såväl utrikesministern som flera andra ministrar har gjort sitt under den korta period som regeringen har suttit för att försöka stärka det nordisk-baltiska samarbetet. Nästa vecka kommer Estlands president till Stockholm. Då kommer både utrikesministern och jag att träffa honom och prata om just den här frågan.
Statsministern och utrikesministern har besökt samtliga nordiska och, tror jag, baltiska huvudstäder för att tala om de här frågorna. Vi har också försökt att intensifiera vårt samarbete inom EU.
Det är naturligtvis viktigt när det gäller relationerna till Ryssland och den så kallade nordliga dimensionen som nu regelbundet är uppe till diskussion. Det är också viktigt i diskussionen om andra frågor som till exempel deltagandet i Nordic Battle Group, miljöfrågor, synen på frihandel och annat.
Vi gör vad vi kan för att stärka samarbetet med de berörda länderna.
Anf. 110 MATS JOHANSSON (m):
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag kan försäkra att vi, om inte varje vecka så med regelbundna mellanrum kommer att återkomma för att hålla tummen i ögat på regeringen så att vi får fram konkreta åtgärder och inte bara samtal om vad som bör göras.
Anf. 111 Statsrådet CECILIA MALMSTRÖM (fp):
Herr talman! Jag ser fram emot det, Mats Johansson.
Anf. 112 TALMANNEN:
Därmed är dagens frågestund avslutad. Vi tackar deltagande statsråd och frågeställare.